med v?r partner #VoteTogether. Civil?randet integreras i klassrum utanf?r sa

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

med v?r partner #VoteTogether. Civil?randet integreras i klassrum utanf?r sa

caicai2017
Den nationella studien av l?rande, omr?stning och f?rlovning, inrymt vid Institutet f?r demokrati och h?gre utbildning vid Tufts University, m?ter studentuppgift och valdeltagande. NSLVE fann att valberedningen 2014 f?r h?gskolestudenterna i 2014 var 19,1 procent. Under presidentvalet 2016 kastade endast 50,4 procent av studenterna en omr?stning. Turnout f?r h?gskolestuderande i ?ldrarna 1Adidas Ultra Boost Donne8-21 ?r var 45 procent medan utdelningen f?r h?gskolestudenter mellan 30 och 39 ?r var mer ?n 1Nike Air Max 95 Mujer 0 po?ng h?gre vid 55,7 procent. Dessa utdelningsresultat kr?ver att mer arbete g?rs f?r att st?dja unga  m?nniskor, eftersom de kastar sina omr?stningar genom att ?ka icke-partiets demokratiska engagemang p? campus.
ALL IN IN Campus Democracy Challenge skapades 2016 f?r att hj?lpa till att ge h?gskolor och universitet m?jlighet att ?ka det icke-partisiska demokratiska engagemanget. Vi ?r ett nationellt, icke-partisiskt initiativ som st?der och erk?nner arbetet med n?stan 500 h?gskolor och universitet i 48 stater och District of Columbia f?r att ?ka medborgarinl?rning, politiskt engagemang och valdeltagande. Utmaningen uppmuntrar institutioner att hj?lpa eleverna att bilda vanor f?r aktivt och informerat medborgarskap, samt att institutionalisera Nike Roshe Run Femme demokratiska engagemangsaktiviteter och program, vilket g?r dem till ett avg?rande inslag i Adidas Ultra Boost Womenscampuslivet. Genom en kombination av struktur, st?d och erk?nnande samarbetar vi med campus f?r att Nike Air Max 2017 Mujer s?kerst?lla att studenterna klarar sig redo f?r att st?rka v?r demokrati.
Genom att g?ra ett offentligt engagemang f?r att ?ka det icke-partisiska demokratiska engagemanget och skapa datainformerade handlingsplaner f?r att institutionalisera insatser, utvecklar campusen en ?vergripande f?rst?else f?r sina elever, anstr?ngningar och klimat f?r demokratiskt engagemang och fastst?ller kortsiktiga och l?ngsiktiga f?rb?ttringsm?l. H?gskolor och universitet utvecklar en campuskultur som fr?mjar demokratiskt engagemang i hela l?roplanen och med l?roplanen. Studenter f?rv?rvar och till?mpar kunskap, f?rdigheter, attityder och beteenden f?r att Nike Internationalist Femme vara beredda att vara livsl?nga deltagare som beh?vs f?r en stark och livlig demokrati.
Under de senaste Nike Air Max 270 Femme tre ?ren har vi sett campusar kraftigt ?kar de demokratiska engagemangsinsatserna p? campus. Fler studenter ?r nu registrerade f?r att r?sta under orientering, i bostadshus och i klassrum. Statsspecifika valinformation e-postmeddelanden skickas till studenter som ?r s?rskilt anv?ndbara f?r utomst?ende studenter. Campusgemenskaper ?r v?rd f?r avh?mtningsf?rfr?gningspartier och partier i omr?stningarna med v?r partner #VoteTogether. Civil?randet integreras i klassrum utanf?r samh?llsvetenskapen. Institutionellt m?rkta v?ljare engagemang insatser ?r mycket synliga p? flera campus. M?nga fler organisationer som ?r v?ra medm?nniskor i de nationella studenterna, L?rarutbildningsvalet, inklusive Andrew Goodman Foundation, APIAVote, Campus  Electoral Engagement Project, initiativet Voter Friendly Campus och Voto Latino-arbetar med campus Nike Roshe Run Mujer f?r att genomf?ra v?ljarregistrering, v?ljare och programmering av valdeltagare. Atletiska konferensinl?rningssamh?llen som Big Ten Voting Challenge f?r traktion. Sekreterare f?r statliga kontor lanserar statliga r?stutmaningar f?r h?gskolor och universitet.